Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus is a Greece ransomware. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus is part of Cyber Crime Unit virus. It comes into PC without user knowledge and implements system changes. It even locks the computer with scary message saying “Ο Υπολογιστησ Σασ Εχει Μπλοκαριστει” in Greek which means your computer is been locked. This scam is widespread and been infecting many countries. It is group of Reventon Trojan that been source of this virus. After locking PC, you cannot perform any task. Here is message from one the locked machine.
Ελληνικη Δημοκρατια
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ο Υπολογιστησ Σασ Εχει Μπλοκαριστει
Είστε παραβάτης οι ενέργειες σας είναι παράνομες και συνεπάγονται την ποινική ευθύνη.
Η ήειτουργεία του υπολογιστή σας έχει μπλοκαριστεί Γΐόγω των μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων στον κυΒερνοχώρο.
Οι πιθονές παραβιάσεις, που έχετε κάνει εινοι οι οκόΛουθες: Άρθρο 174- Πνευματική ιδιοκτησία
Πρόστιμο ή οπό2 έως 5 χρόνια (κοινή χρήση ή δημοσίευση των αρχείων προστατευομένων με πνευματικό δικοιώματο – τοινίες. Λογισμικό) ΠροΜέπετοι πρόστιμο οπό € 18.000 εώς € 23.000.
Άρθρο 183- Πορνογραφία
Πρόστιμο ή φυλάκιση απο 2 έως 3 χρόνια (κοινή χρήση ή δημοσίευση των πορνογραφικών αρχείων) ΠροΒΛέπετοι πρόστιμο οπό € 18.000 εώς € 25.000.
Άρθρο 164 – Παιδική Πορνογραφία (ηάικίας κάτω των 18 ετών)
Φυλάκιση από 10 έως 15 χρόνιο (κοινή χρήση ή δημοσίευση των πορνογραφικών αρχείων) ΠροΜέπετοι πρόστιμο οπό € 20.000 εώς € 40.000.
Άρθρο 104 – Προώθηση της Τρομοκρατίος
Φυλάκιση έως 25 χρόνια χωρίς την έφεση (Εχετε επισκέψει ας ιστοσελίδες των τρομοκρατικών οργανώσεων)
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 35.000 εώς € 45.000 με την δήμευση της ηεριουσίσς. Άρθρο 68 – Διάδοση των βλαβερών προγραμμάτων
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (Δημιουργίο ή διάδοση των βλαβερών προγραμμάτων* που προκάλεσον
βλάβη σε άλλους υπολογιστές).
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 15.000 εώς € 28.000.
Άρθρο 113 – Χρήση του παράνομου λογισμικού
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (χρήση του παράνομου λογισμικού) Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 10.000 εώς € 22.000.
Άρθρο 99 – Απάτη μέσω καρτών πληρωμών, οβτάίης
Φυλάκιση έως 5 χρόνιο (Η χρήση μιας κάρτας πληρωμής ή των στοιχείων της δεν άρχισε ή δεν επιβεβαιώθηκε οπό τον κάταχό του.)
Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 30.000 εώς € 75.000 με την δήμευση της περιούσιος. Άρθρο 156 – Διανομή του $ραΓΠ με πορνογραφικό υλικό
Φυλάκιση έως 2 χρόνιο (διανομή του $ρ3Γη με πορνογροφικό υλικό μέσω ©-ίτοϋ και τοαν κοινωνικών δικτύων) Προβλέπετοι πρόστιμο οπό € 16.000 εώς € 38.000.

To remove Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Virus and unlock your screen follow this guide.
Read More →